Munkavédelem

Munkavédelem
4.9 (98.57%) 14 Szavazat

Munkavédelem

Ingyenes tanácsadás a munkavédelem és munkabiztonság területén. Keressen fel bizalommal!

Tevékenységünk a munkavédelem egész területére kiterjed. Nincs olyan kérdés amire ne tudnánk a választ, nincs olyan probléma amit ne tudnánk megoldani!

Weblapunkon mindent megtalál ami a munkavédelemmel kapcsolatos. Ha kérdése van tegye fel bátran. Keressen fel telefonon vagy elektronikusan!

Ez az oldal a munkavédelem, munkabiztonság igen fontos területén a munkáltatók, a munkabiztonsági szakemberek segítésére, információk, tapasztalatok stb. átadására, kapcsolatok felvételére jött létre. Az alábbiak főleg a munkáltatókhoz, cégvezetőkhöz szólnak:

Ha Önnek legalább 1 fő alkalmazottja van, akkor a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény a hatálya Önre is vonatkozik. Ebben az esetben néhány kötelezettség mindenképpen tartozik Önre.

A biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkakörülmények megteremtését az Alkotmány minden munkavállaló számára deklarálja. A körülmények biztosítását a munkavédelmi törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok határozzák meg részletesen és a munkáltató másra át nem ruházható felelősségévé teszik.
Az állam különböző szervein keresztül gyakorolja az előírások betartásának ellenőrzési kötelezettségét, és használja a rendelkezésére álló kényszerítő eszközöket.

Tehát a következők miatt kell / érdemes a munkavédelemmel foglalkozni,

 

  •  Jogszabály írja elő és ez a jogkövető magatartás.
  •  Az előírások betartásának kikényszerítése érdekében az OMMF  ellenőrzéseket végez.
  •  Kisebb szabálytalanság esetén 60 000 Ft –ig terjedő szabálysértési bírságot alkalmaznak.
  •  Veszélyeztetés esetén: munkavédelmi bírságot szabnak ki, a bírság összege                                       50 000 Ft– tól 10 000 000 Ft –ig terjed. (Ez azért akkora összeg amit már nem érdemes csak úgy kiadni.)
  • Munkabaleset estén a munkáltatónak kell megfizetni az egészségbiztosítással és társadalombiztosítással kapcsolatos költségeket, amennyiben a munkavédelmi kötelezettségeinek nem tett eleget. Véleményem szerint a munkavédelmi költségek kalkulálásakor ezt az összeget kell kiszámoltatni a könyvelővel és szembeállítani a ráfordításokkal. Egy súlyos vagy halálos munkabaleset esetén ez a kifizetési kötelezettség egy közepes nagyságrendű vállalkozást csődbe juttathat.
  • Érdemes annak is utána számolni, hogy mekkora költséget eredményez, ha a munkavállaló nem munkában, hanem betegszabadságon tartózkodik és az Ő munkáját mással kell elvégeztetni.
  • További szankcióként a munkavédelmi felügyelőknek jogában áll betiltani a további munkavégzést, bezárni a munkahelyet, abban az esetben ha a munkavégzés veszélyezteti a dolgozók életét és egészségét.
  • Európai Unióhoz történő csatlakozásunkkal felerősödtek azok az elvárások, melyek a munkabiztonsággal kapcsolatos elvárásokra épülnek. Ma már vannak olyan fővállalkozók akik elvárják, – alvállalkozóiktól is – a magas szintű munkabiztonság alkalmazását.
  • Biztonságos, az egészséget nem veszélyeztető munkakörnyezet és munkaeszközök, valamint a biztonságot szavatoló védőeszközök biztosításával  a munkavállalói elégedettség, ezzel pedig a termelékenység is fokozható.
  • Végezetül szeretném a figyelmét felhívni, hogy a munkabiztonság megteremtése a munkáltató (konkrétan a munkáltatói jogokat gyakorló) egyszemélyű és másra át nem hárítható személyes felelőssége. Erről a felelősségről a Btk (az 1978 évi IV. törvény 171§ ) rendelkezik.

 

Az alábbi munkavédelmi követelményeket ajánlom figyelmébe, melyek Önre vonatkozó részének ismerete és betartása sok kellemetlenségtől és súlyos bírságoktól kímélheti meg. Ezen teendők nagy része munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.

Telephely engedély:

Ha az Ön tevékenysége telephely-engedély köteles, és enélkül próbál működni, a 80/1999. (VII.) Korm. rend. 8. § (5) alapján “a jegyző a tevékenység engedély nélkül történő gyakorlását azonnal végrehajtható határozattal megtiltja”.

Munkavédelmi oktatás:

Önnek az alkalmazottak részére munkavédelmi oktatást kell dokumentáltan tarta(t)nia. 2004.05.01 óta a munkavédelmi oktatás nem kötelező évente megtartani (a tűzvédelmi oktatást igen!), ám erősen javasolt, mivel előírás az, hogy a munkavállalók a munkavégzés teljes időtartama alatt rendelkezzenek a munkájukhoz szükséges ismeretekkel. Az oktatás maga nem szaktevékenység, de a tematikát munkavédelmi szakembernek kell kialakítani.

Kockázat értékelés:

Ha Önnek legalább egy alkalmazottja van, akkor a munkahelyi kockázatértékelést mindenképpen kötelező elvégeztetnie, még akkor is, ha nem veszélyes tevékenységet folytat, pl. kisboltja van, irodai munkát végez stb. Ha veszélyes anyagokat is használ, akkor a tevékenység ÁNTSZ-hez történő bejelentésén túl el kell végeztetnie a vegyi anyagok kockázatainak felmérését is. Arról már ne is essék szó, hogyan méri fel a biológiai vagy a pszichoszociális kockázatokat.

Munkavédelmi üzembe helyezés:

Ha új vagy használt gépet vásárol, azok munkavédelmi üzembe helyezését Önnek kell írásban elrendelni, miután néhány további feltételnek eleget tett. Figyelem!  Ez csak a veszélyes gépekre vonatkozik. Ennek minősül az összes fűrészgép, marógép és gyalugép, targonca, daru, hegesztő berendezés stb.

Időszakos biztonsági felülvizsgálat:

Az üzembe helyezett munkaeszközöket Önnek általában ötévente felül kell vizsgáltatnia. Sőt, ha a berendezés balesetet okozott, használatát meg kell tiltani, és csak felülvizsgálat után szabad ismét üzembe helyezni. A veszélyes munkaeszközt, (pl. traktor, munkagép, targonca, láncfűrész stb.) a telephelyen kívül csak akkor szabad üzemeltetni, ha az azon elhelyezett jelzésről nyilvánvalóan megállapítható, hogy a felülvizsgálatot elvégezték.

Egyéni védőeszközök juttatási rendje:

Ha a munkavállalók egyéni védőeszközöket használnak (vagy kellene használniuk), Önnek ezek juttatási rendjéről szabályzatot kell készíttetnie. Ez a védőeszközök használatának szabályait és munkakörönként a védőeszközök meghatározását  tartalmazza.

Szakember foglalkoztatása:

2004. május elseje óta minden munkáltatónak a munkavédelmi szakfeladatok ellátására ki kell jelölnie valakit. Ennek a személynek a létszámtól és a tevékenység veszélyességi osztályától függően munkavédelmi szakképzettséggel kell rendelkeznie, és meghatározott óraszámban kell e tevékenységet ellátnia.

Megelőzési stratégia / Munkavédelmi szabályzat:

Önnek ki kell alakítania egy megelőzési stratégiát, (ennek egyik formája pl. a munkavédelmi szabályzat), melyben a vállalkozásra, cégre vonatkozó munkavédelmi szabályok írásba vannak rögzítve. Ennek elkészítése szintén munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.